Kullanıcı Sözleşmesi

DİKKAT: Lütfen sitemizi kullanmadan önce işbu Web Sitesi Kullanıcı Sözleşmesini (“Sözleşme”) dikkatlice okuyunuz. 

Sizler, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama ilgili işlemi yapma hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara Sözleşme konusu web sitesi ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul edip onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 1. Taraflar

İşbu Sözleşme, Infinite Balance (“Şirket”) ile www.infinitebalance.biz adresinde yer alan web sitesi (“Site”) ve kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak giriş yapan ve Site’de yer alan işlem ve hizmetlerden yararlanma amacı güden kişi arasında akdedilmektedir (Şirket ve Kullanıcı, ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır). Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığında yürürlüğe girecektir ve Taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen işlem ve hizmetlerden (“Uygulamalar”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Siteye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini düzenler. Ayrıca; Site kullanımı ve Uygulamalar’dan yararlanmaya ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar bu Sözleşme kapsamındadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, Uygulamalar’dan ancak Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak ve işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan ederek yararlanabilir. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu bilgiler Kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulamalar’a erişim sağlanamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2.  Kullanıcı’nın Siteye bir kurum veya kuruluş adına erişiyor ve Uygulamalar’dan faydalanıyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler ilgili kurum veya kuruluşa ait olacaktır.

3.3. Her bir Kullanıcı, bir tek Kullanıcı hesabı oluşturabilecektir. Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesinden sonra Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap oluşturulması yasaktır. Şirketin herhangi bir gerekçe göstermeden, kendi isteği doğrultusunda Kullanıcı hesabının oluşturulmasını reddetme hakkını haizdir.

3.4. Kullanıcı Siteye e-posta adresi ve şifresini kullanarak erişecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumludur. Site üzerinden e-posta adresi ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya başka bir güvenlik ihlalini öğrendiğinde bu durumu en kısa zamanda Şirket’e bildirecektir.

3.5. Kullanıcı, Site’yi ve Site’deki hizmetleri yalnızca yasalara uygun faaliyetler için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi bir kullanım sonucu Şirket’in herhangi bir zarara uğraması halinde Kullanıcı Şirket’i ilk yazılı talebi üzerine tazmin edecektir. Kullanıcı, eğer üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkiliyse Site’yi, üçüncü kişi adına kullanabilir. Böylesi bir durumda Kullanıcı üçüncü kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için de geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi bir durum oluştuğu takdirde Şirket, Kullanıcı hesaplarını askıya alma, dondurma ve kapatma hakkını haizdir.

3.6. İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir ve İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine iletilen İçerik’i kullanabilir. İçerik’e yahut İçerik’in sebep olacağı kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer konular hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Şirket, finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği durumlarda dayanarak Kullanıcı’ya ait İçerik’i Site sistemlerinden silebilir. Kullanıcı, Şirket’in kayıp veriler de dâhil olmak üzere bu silme işleminden kaynaklanacak zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.7.  Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulamalar’ı kullanan üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını Uygulamalar’ı, Uygulamalar’ın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin çalışmasına yahut Uygulamalar’dan ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bu kişilere zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı; Uygulamalar’ın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulamalar’a sahip olduğu erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.8. Kullanıcı, Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistem cihaz ve yazılımlarıyla Site’ye zarar verecek dosyalar veya Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerik ve diğer materyaller de dahil olmak üzere mevzuata ve tabi olunan hükümlere aykırı İçerik yüklemeyeceğini; olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece hizmetlerin sunulmasında ve Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9. Şirket, Kullanıcının, Uygulamalar’ı kullanmasını aylık işlem ve saklama hacimleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi tutabilir. Bahsedilen kısıtlamalar Uygulamalar’da gösterilecektir.

3.10. Şirket İçerik’in kaybından sorumlu değildir ve veri kaybını engellemek için gereken usulleri takip edecek olmasına rağmen İçerik kaybını engellemeyi taahhüt etmemektedir.

3.11. Şirket, Kullanıcı’nın paylaştığı bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi durumunda Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgi ve verilerini yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Kullanıcı’nın Site’de yaptığı işlemlere ve Kullanıcı’nın kendisine ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa zorunluluğu ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Bunun yanında Şirket, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerik’i kullanmak istiyorsa ilgili kullanıcıların onayını almalıdır. Bu durumda İçerik’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay dahilinde ve oranında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veri tabanı üzerinde sınıflandırılır ve korunur.  Şirket, Kullanıcı’nın kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini durumunda kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye veya yurt dışındaki veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.12 Kullanıcı, Uygulamalar’la ilgili teknik bir sorun yaşarsa Şirket’le iletişime geçmeden önce sorunu tespit etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacı bu şekilde çözülemezse gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.13 Kullanıcı’ya Site üzerinden forum, veya mesaj merkezi gibi iletişim araçları sağlandığı durumda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, bahsi geçen iletişim araçlarını ve Site üzerinden gerçekleşen herhangi bir iletişim platformunu ürün ve hizmet satışı, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer Kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler ve hukuka aykırı her türlü içerik dâhil olmak üzere Uygulama amacı dışına çıkan materyaller paylaşmayacağını beyan ve taahhüt eder.  Kullanıcı aynı özeni Uygulamalar üzerinden erişilen veya Uygulamalar’la ilişkili olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da göstermekle yükümlüdür. Şirket’in bu tür iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulamalar’ın kullanım amaçlarına yönelik olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bunun yanında Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman sona erdirme hakkına sahiptir.

3.14. Şirket, önceden haber verme zorunluluğu bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahiptir. Şirket bu hakkını kullandığında yapılan değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.15. Kullanıcı, Site’de tahsis ettiği Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.16. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ile eklerinde ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsam dahilindeki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü sona erdirme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1. Kullanıcı’nın Uygulamalar’dan faydalanabilmesi için satın aldığı veya üye olduğu paket ile ilgili Site’de belirtilen ücretleri yine Site’de belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekmektedir.

4.2.  Uygulamalar’a ilişkin ücretler, kampanyalar, ödeme koşulları ve araçları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili kısımlarında ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi istediği takdirde üyelik yapmış olduğu durumda üye olduğu paketi yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Bu talepler, Şirket tarafından aksi belirtilmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek o üyeye uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Bununla beraber üyelik dönemi boyunca üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde (Sözleşme’nin feshi de dahil) geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3. Kullanıcı’nın üyeliği, bir periyoda bağlı üyelik satın alınması halinde Kullanıcı tarafından ilgili periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyod bitiminde otomatik olarak yenilenecektir. Bu hüküm tek kullanımı içeren satın alımlarda geçerli olmayacaktır.

4.4. Şirket, Kullanıcı’nın üyelik döneminin başlangıcında veya paket satın alması durumunda paketin alınmasını müteakip Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine kullanım ücretlerine veya yapılan ödemeye ilişkin faturayı gönderecektir. Kullanıcı, üyelik satın alması durumunda faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. Kullanıcı, ilgili ücretlerden kaynaklanan vergi ve harçların ödenmesinden sorumludur.

4.5. Kullanıcı, ödeme yaptıktan sonra banka dekontlarını ve faturaları saklamakla yükümlüdür. Şirket, gerekli gördüğü takdirde bunları Kullanıcı’dan talep edebilir. İbraz edilmediği durumda ödeme yapıldığına dair ispat yükümlülüğü Kullanıcı üzerinde olacaktır.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Şirket, Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaate sahiptir. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı’ya Site ve Uygulamalar’ı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans verilmektedir. Sözleşme’deki ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulamalar’a ilişkin hak ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

5.2. Kullanıcı, kendisinin Uygulamalar’ı kullanabilmesi amacıyla işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Bu doğrultuda Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.3. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’den işleme eser oluşturma, Site’yi veya Uygulamalar’ı kopyalama, sunma, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve çeşitli şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’ye ilişkin tarayıcı ve içerikleri herhangi bir şekilde değiştirme hakkına sahip değildir. Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

5.4. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in veya bağlı şirketlerinin ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir verisini kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1. Şirket, Site’de bulunan Uygulama, yazılım ve sair içeriklerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili veya İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte ya da taahhütte bulunmamaktadır. Şirket, Uygulamalar’ın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulamalar’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemekte ve kullanımın kesintisiz ve hatasız oluğunu taahhüt etmemektedir. Kullanıcı, Uygulamalar’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2.  Şirket, Site üzerinden, kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Kullanıcı, bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla verilmediğini veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portal, internet sitesi, dosya ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulamalar’a erişimin ve erişim kalitesinin çoğunlukla ilgili internet servis sağlayıcısından alınan hizmetin kalitesine dayandığını ve bu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4. Kullanıcı, Site’ye yüklediği İçerik ile Site ve Uygulamalar’ın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek, yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere her türlü iddia ve talepten Şirket’i sorumlu tutmadığını ve olası bir durumda Şirket’in her zaman Kullanıcı’ya karşı rücu hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder.

6.5. Şirket, Kullanıcılar arasında Uygulamalar ve İçerik’ten kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabulucu veya hakem sıfatıyla görev almaz.

6.6. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı sonucunda meydana gelen hiçbir zarardan (doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai) sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti de vermemektedir. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1. İşbu Sözleşme Kullanıcının elektronik ortamda kabulü ile yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşme konusu gereği kopyalanabilir yazılım ve programlara ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin olduğundan, Kullanıcının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunundan kaynaklanan sebep göstermeksizin cayma hakkı bulunmamaktadır.

7.2. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer Taraf’ın yapacağı yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme, bildirimi yapan Tarafça feshedilebilecektir. Söz konusu aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket, aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.3. Sözleşme’nin feshdilmesi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş bulunan hak ve yükümlülüklerinin ortadan kalkması anlamına gelmez. Sözleşme’nin feshiyle Kullanıcı, o güne kadar doğmuş bulunan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olur ve fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulamalar’ı kullanamaz. Şirket, ön ödemeli üyeliğin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapmayacaktır.

7.4. Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması, Şirket’e işbu Sözleşme’yi feshetme yetkisi tanır. Aynı şekilde Kullanıcı’nın üyelik tarihi itibariyle 30 gün içinde hesabını kullanmaya başlamaması halinde de Şirket Sözleşme’yi feshedebilir. Bu hallerde ücret iade edilmez.

7.5. Kullanıcı hesabı yasal nedenlerle engellenmiş değilse ve Sözleşme feshedilmişse Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunurluk amacıyla erişim sağlayacaktır.

7.6. İşbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece Şirket, İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya kullanım hakkının sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu süre sona erdikten sonra iletilen İçerik’i alma talepleri için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulamalar kapsamında belirtilecektir.

Madde 8. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, Taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

Madde 9. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı yürürlüğünü ve geçerliliğini korumaya devam eder.

Madde 10. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e-posta adresi ve Kullanıcının Site’de belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer Taraf’a bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Madde 11. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Şirket’in defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Madde 12. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır ve İstanbul (Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

2012. Infinite Balance tescilli ticari bir markadır.