Hakkımızda

Infinite Balance

Finans eğitiminin en eğlenceli hali

Infinite Balance, faaliyetlerine 2012’de başladı. Dünyada değişen öğrenim metotlarına uyum sağlayacak yeni eğitim aracının yaygın hale getirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda klasik öğrenme metodunun zorlaştırdığı finansal eğitim ve iş süreçleriyle ilgili simülasyon uygulamaları geliştirdi.

Eğitimde yenilikçi yaklaşım

Infinite Balance, ülkeler arasındaki rekabetin giderek artığı bir dönem içerisinde bilgili kişilerden oluşan toplumların güçlü kalacağına inanıyor. Ancak bilgiye erişmenin ve ulaşmanın oldukça basitleştiği bir dönem içerisinde ikinci önemli olan hususun bilginin işlenmesi ve doğru kullanılması oluyor. Bilgiyi elde eden bireylerin veya kurumların stratejik karar alma süreçlerinde bilgiyi yorumlama, işleme ve değerlendirme becerileri asıl belirleyici etken unsuru haline geldi.

Bu nedenle Infinite Balance, bilgiye erişimden oluşan klasik öğrenme metotlarının aksine, rekabet edebilecek insan kaynağının oluşması için bilgiyi işlemeyi ve kullanabilmeyi öğreten uygulamacı eğitim aracının yaygınlaşması için çalışıyor. Şimdilik Ar-Ge faaliyetlerini finansal alan üzerine kuran Infinite Balance, eğitim alanındaki farklı sektörler için geliştireceği simülasyon uygulamalarıyla her alanda yetkin insan kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması adına atılan adımların öznesi olmayı sürdürecek.

Misyonumuz

  • Alternatif öğrenme sistemlerini desteklemek ve geliştirmek
  • Finansal yönetimin önemini ve finans okur-yazarlığını yaygınlaştırmak
  • Finans tabanlı karar alma becerilerini geliştirmek

Vizyonumuz

En yenilikçi öğrenme araçlarını oluşturmak ve finansı sevdirmek.

Neler söylediler?

2012. Infinite Balance tescilli ticari bir markadır.