Gizlilik Politikası

Infinite Balance   (“Şirket”), kendisiyle paylaşılan kişisel verilere ve bundan doğan haklara büyük önem vermektedir. Bu amaçla oluşturulan ve aşağıdaki maddelerden oluşan Gizlilik Politikası www.infinitebalance.biz web sitesinde toplanan kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu veri bilgilerinin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğinizi ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz gibi konuları içermektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörmüştür.

Şirket olarak, siz müşteri ve kullanıcılarımızla kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla sistemimize siz müşteri ve kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Kullanılan Yöntem

Şirket, siz müşteri ve kullanıcılarımızla bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Sitemizi gezebilmek ve sitemizin genel içeriğine ulaşmak için kişisel bilgileri bize iletmeniz ve kaydolmanız gerekmemektedir.

Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız, web sitesi üzerinden fırsatlar ve kampanyalarımıza ilişkin detaylı bilgi almak istemeniz gibi durumlarda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu doğrultuda kişisel bilgilerinizi paylaşmanız, web sitemizde ilan edilen Gizlilik Politikası’nı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Şirket tarafından sizlere sunulacak hizmetlerin gereği gibi olabilmesi için web sitemiz üzerinden sağlamış olduğunuz bilgi ve içeriklerin gerçek, güvenilir ve hukuka uygun olması gerekmektedir. Şirket’in sağladığınız bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

www.infinitebalance.biz sitesinde toplanan kişisel bilgiler, müşterilerimizle ilgili iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.

www.infinitebalance.biz bu kullanımları desteklemek üzere, müşteri ve kullanıcılarımızla daha etkili hizmet sunmak, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak, web sitesini ve diğer ilgili Şirket hizmetlerini iyileştirmek ve aynı bilgileri tekrar tekrar girme gereğini ortadan kaldırarak sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek veya siteyi özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek için kişisel bilgileri kullanabilir.

Kişisel bilgilerinizi araştırma amacıyla site ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle birleştirebilir ve bu bilgileri daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde kullanabiliriz.

Şirket’in kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür.

4. Kişisel Bilgi İçermeyen Toplu Verilerin Toplanması ve Kullanılması

Bu bilgiler haricinde, sitenin ziyaret sıklığı ve zamanları, incelenen fırsatlar ve kampanyalar gibi kişisel bilgi içermeyen toplu veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. Bu toplu sitemizi nasıl kullandığınızla ve cihazınız için seçtiğiniz erişim izinlerine bağlı olarak, çerezler (cookies) ve web işaretleri (web beacons) gibi standart internet teknolojileri araçlığıyla elde edilebilmektedir.  Kişisel verileri içermeyen bu veriler, yalnızca istatistiksel amaçlı kullanılmakta olup, kişisel verilerinizin gizliliği hiçbir surette ihlal edilmemektedir.

Çerezler, web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz.

Web işaretleri (web beacons) ve benzeri teknolojiler, web sayfalarında, reklamlarda ve e-postalarda üçüncü taraflarla iletişim kuran küçük kod parçacıklarıdır.

Şirket tarafından müşteri ve kullanıcılarımızla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde ve hizmet verdiği alanlara ilişkin olarak her türlü SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth ve diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kurumlar ve Aktarım Amacı

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında kural olarak müşteri ve kullanıcılarımız tarafından web sitemiz üzerinden paylaşılan kişisel veriler, diğer üyeler ve müşteriler de dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, üçüncü kişilere hiçbir surette satılmamakta, kiralanmamakta ve başka şekilde kullandırılmamaktadır.

Ancak, Şirket, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için, aralarında gizlilik anlaşması bulunan ve işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, kargo şirketleriyle, Bankalar arası Kart Kuruluşu ile müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle, yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.  

Müşteri ve kullanıcılarımız tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerine ilişkin işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak sizin ve ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca aranızda online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirket tarafından görülmez ve kaydedilmez)

Sitemizin diğer internet sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik/güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer internet sitelerinden bilgi kullanımları, sitelerin etik ilkeleri, gizlilik/güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamalarından Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Üyelerimiz ve Kullanıcılarımız sorumludurlar.

6. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanınmış kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı hatırlatmak isteriz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi

Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlama yükümlülüğümüz çerçevesinde, bilgileriniz değiştiğinde onları güncelleyebilmemiz için www.infinitebalance.biz “İletişim” başlığı altındaki bulunan iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Bunun dışında yukarıda belirtmiş olduğumuz haklarınızı kullanmak istediğinizde yine yukarıda açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçerek bize müracaat edebilirsiniz.

Şirket, mevzuatta kişisel verilerle ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik sonrasında gerekli güncellemeleri makul şekilde gerçekleştirecektir.

8. Gizlilik Politikamız Hakkında

İşbu Gizlilik Politikası sadece www.infinitebalance.biz web sitesi için geçerli olup üçüncü şahısların mülkiyetinde olan web sitelerindeki reklam ve tanıtımlarımızda geçerli olmamaktadır.

Sitemizin diğer internet sitelerine bağlantı verdiği hallerde dahi tüm kullanım ve işlemler için ilgili sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları geçerli olacaktır. Sitemizden reklam, banner veya içerik görmek ya da başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer internet sitelerinin bilgi kullanımları, sitelerin etik ilkeleri, gizlilik ve güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamalarından Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası’nın hüküm ve şartlarını önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Bu nedenle söz konusu hüküm ve şartların üyelerimiz ve müşterilerimiz tarafından zaman zaman gözden geçirilmesini öneririz.

BİZE ULAŞIN

İşbu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek veya Gizlilik Politikası’nın ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, tarafımıza ulaşabilirsiniz.

2012. Infinite Balance tescilli ticari bir markadır.